Ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên - NLP

08:01 | 13-01-2020

Công nghệ ngày càng phát triển với nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống như Robot, Chatbot hay Callbot mà nay còn được phát triển và xử lý ở khía cạnh ngôn ngữ học với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) 

Đây được xem là một quy trình phức tạp bởi công nghệ tích hợp các quy trình giúp máy tính hiểu, giải thích và mô phỏng ngôn ngữ của con người bằng cách học hỏi từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ngôn ngữ học máy tính và ngôn ngữ học tính toán. Với nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa cách giao tiếp của con người và sự hiểu biết của máy, công nghệ này giúp tự động hoá quá trình giao tiếp, tương tác, quảng bá của doanh nghiệp với khách hàng thông qua các giải pháp chatbot hay trợ lý ảo,.... 

Tại Việt Nam, có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang phát triển ứng dụng của phần mềm ngôn ngữ tự nhiên, nhưng tiêu biểu là Viettel AI với công nghệ và tính năng vượt trội như khả năng tách từ giúp xác định ranh giới của các từ trong câu. Đây là bước xử lý quan trọng đầu tiên và là đầu vào cho các pha xử lý tiếp theo đối với các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tách từ có thể áp dụng vào các hệ thống khai phá dữ liệu, tìm kiếm và trích chọn thông tin. 

Bên cạnh đó, dịch vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Viettel AI còn cho phép gán nhãn từ loại, xác định nhãn thẻ từ loại đối với mỗi từ trong câu như danh từ, động từ, tính từ, đại từ, định từ,... Đây là bước xử lý quan trọng tiếp theo sau khi tách từ, là cơ sở để hiểu đúng ý nghĩa của một từ, là đầu vào của các pha xử lý tiếp theo trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Gán nhãn từ loại có thể áp dụng vào các hệ thống tìm kiếm và trích chọn thông tin. Và nhận dạng thực tế giúp xác định và phân loại tự động những thành phần trong một văn bản vào từng loại cho trước như tổ chức, tên người, tên địa điểm, thời gian, tiền tệ,... Bài toán được sử dụng trong rất nhiều các hệ thống khai phá dữ liệu, hỏi đáp, dịch máy, tóm tắt văn bản,...


 

Khả năng tách từ của dịch vụ Xử lý ngôn ngữ Viettel AI

 

Các ứng dụng của ngôn ngữ tự nhiên rất đa dạng, nhưng nổi bật trong số đó có sửa lỗi chính tả, nhận dạng tên thực tế, gán nhãn từ loại và tách từ tìm kiếm thông tin, khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức. Những ứng dụng này góp phần không nhỏ trong quá trình học tập, khám phá khoa học của con người và trong các lĩnh vực đời sống. 

Để hiểu rõ hơn dịch vụ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Viettel AI. Tại sao bạn không đăng ký dùng thử miễn phí ngay cùng các dịch vụ khác của Viettel AI. Cách thức đăng ký rất đơn giản:

  1. Truy cập website: https://viettelgroup.ai/register

  2. Điền đầy đủ thông tin tài khoản