ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA VIETTEL AI

 Sửa đổi lần cuối: 07 tháng 8, 2019

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Viettel AI (“Dịch vụ”).

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Nền tảng Viettel AI bao gồm những sản phẩm và dịch vụ vô cùng đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản hoặc các yêu cầu bổ sung về sản phẩm. Các điều khoản bổ sung này sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và sẽ trở thành một phần không tách rời trong thoả thuận của bạn với Viettel AI khi bạn sử dụng những Dịch vụ đó.

Sử dụng Dịch vụ của Viettel AI

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Mọi hành vi gây trở ngại cho dịch vụ của Viettel AI hoặc tìm cách truy cập bằng phương pháp bất hợp pháp không thông qua giao diện và hướng dẫn mà Viettel AI cung cấp đều được xem xét là vi phạm các điều khoản và chính sách của Viettel AI. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Dịch vụ của Viettel AI cùng bất kì nội dung nào bạn truy cập trên trang web này là tài sản của Viettel AI và được bảo vệ bởi Luật bản quyền quốc tế. Việc sử dụng các Dịch vụ và truy cập vào những nội dung này không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào. Các điều khoản này và Viettel AI không cấp cho bạn quyền với bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền thương hiệu hoặc quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc logo nào trong Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng không xoá, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của Viettel AI.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Một số các Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Vui lòng không sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các luật về an toàn hoặc giao thông.

Bạn có thể cần có Tài khoản Viettel AI để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tự tạo Tài khoản Viettel AI của mình hoặc được cấp bởi quản trị viên, ví dụ như nhân viên của chúng tôi, công ty bạn hoặc một đại lý của Viettel AI. Nếu bạn đang sử dụng Tài khoản Viettel AI được chỉ định bởi quản trị viên, các điều khoản khác hoặc bổ sung có thể được áp dụng và quản trị viên của bạn có thể truy cập hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Để bảo vệ Tài khoản Viettel AI của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản Viettel AI của bạn.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền

Chính sách của Viettel AI về quyền riêng tư giải thích cách dữ liệu cá nhân và sự riêng tư của bạn được bảo vệ khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng Viettel AI có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Nội dung của bạn trong Dịch vụ của Viettel AI

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn có quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho Viettel AI (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như những tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch, phóng tác hoặc những thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm phục vụ các mục đích có giới hạn như điều hành, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Viettel AI cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ thông báo trước và dành cho bạn khoảng thời gian hợp lý để tải thông tin của bạn từ Dịch vụ đó.

Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Viettel AI

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.

Trừ các trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung, cả Viettel AI lẫn các nhà cung cấp hoặc nhà phân phối của Viettel AI đều không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cụ thể nào về Dịch vụ.

Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của Viettel AI

Khi được luật pháp cho phép, Viettel AI và các nhà cung cấp cũng như nhà phân phối của Viettel AI sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Viettel AI và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Viettel AI đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả bất kỳ bảo đảm ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ (hoặc, theo sự lựa chọn của chúng tôi, cung cấp lại Dịch vụ cho bạn).

Trong mọi trường hợp, Viettel AI và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Viettel AI sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý

Việc sử dụng Dịch vụ của Viettel AI cho doanh nghiệp

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ bồi hoàn và giữ cho Viettel AI cũng như các công ty liên kết, cán bộ, người đại diện và nhân viên của Viettel AI không bị tổn hại đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào nảy sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm cả bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.

Về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa Viettel AI và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

Để biết thêm thông tin, bạn vui lòng liên lạc Viettel AI qua viettelai@viettel.com.vn