Tính năng

Chatbot

Callbot

Lợi ích

cyberbot multiple channels
Đa kênh

Cyberbot hỗ trợ mọi nền tảng hội thoại như Website, Facebook, Messenger, Skype, Line, VoIP Call Center...

cyberbot multiple channels
Báo cáo thống kê

Báo cáo phân tích tổng quan giúp doanh nghiệp kiểm soát lượng hội thoại sinh ra tại từng thời điểm và tối ưu hoá hiệu quả hoạt động

cyberbot multiple channels
Tích hợp dữ liệu

Cyberbot hỗ trợ tương tác với các nguồn dữ liệu của doanh nghiệp nhằm cập nhật những thông tin chính xác nhanh nhất cho khách hàng

cyberbot multiple channels
Gửi tin nhắn hàng loạt

Hỗ trợ tạo thông báo hàng loạt vào thời điểm cụ thể hoặc định kỳ nhằm tiếp cận được các khách hàng tiềm năng nhanh chóng và hiệu quả

Đối tác