CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cập nhật: 07/08/2019

Viettel AI coi trọng sự riêng tư của bạn và chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập những thông tin đó và cách chúng tôi sử dụng những thông tin này.

Khi bạn sử dụng hoặc truy cập vào các Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản được ghi trong Chính sách bảo mật này.

Thông tin Viettel AI thu thập khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Chúng thôi thu thập thông tin nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Các thông tin sẽ được thu thập như sau:

Các thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi. Bao gồm các thông tin cá nhân như Họ tên, Email, Số điện thoại hoặc thông tin thanh toán.

Các thông tin chúng tôi thu thập từ hoạt động sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chúng tôi thu thập các thông tin về sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng. Những thông tin này bao gồm: Địa chỉ IP, các thống kê nhân khẩu học, phiên bản hệ điều hành, chi tiết hoạt động sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn, lịch sử yêu cầu, lịch sử hỗ trợ, thông tin về các sự kiện như sự cố hệ thống, hoạt động của hệ thống, thiết lập hệ thống, loại trình duyệt,…

Cách Viettel AI sử dụng những thông tin đã thu thập

Chúng tôi sử dụng những thông tin đã thu thập từ các sản phẩm và dịch vụ để cung cấp, duy trì, bảo vệ và nâng cấp chúng, phát triển những công nghệ mới, bảo vệ Viettel AI và khách hàng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng những thông tin này để hình thành các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Khi bạn liên hệ Viettel AI, các cuộc hội thoại sẽ được ghi âm nhằm mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời giúp tìm ra hướng giải quyết cho các vấn đề mà bạn đang gặp phải. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn cho các hoạt động thông báo về các điều chỉnh, thay đổi trên hệ thống.

Chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập được từ cookies và các công nghệ khác để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và chất lượng chung của sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi còn có thể sử dụng thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

 • Thiết lập quan hệ đối tác
 • Phản hồi và/hoặc cung cấp các thông tin liên quan tới yêu cầu của bạn.
 • Các hoạt động Marketing, truyền thông.
 • Phục vụ các hoạt động của pháp luật: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với tổ chức, cá nhân ngoài Viettel nếu đó là hành động đúng đắn:
  • Tuân thủ luật pháp hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Tuân thủ Điều khoản sử dụng, bao gồm việc điều tra sai phạm.
  • Khi bị nghi ngờ, phát hiện và để ngăn chặn các dấu hiệu gian lận, lừa đảo
  • Bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của Viettel AI, khách hàng của chúng tôi và công chúng theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật pháp hiện hành.

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng các thông tin của bạn cho những mục đích không được đề cập trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin không nhận dạng cá nhân một cách công khai và với các đối tác của mình cho mục đích thể hiện các xu hướng về việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thời điểm áp dụng chính sách này

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ do Viettel AI cung cấp, các ứng dụng Viettel AI cung cấp trên App Store và Play Store, các dịch vụ được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba (chẳng hạn như các dịch vụ quảng cáo). Chính sách bảo mật này không áp dụng cho những dịch vụ có các chính sách bảo mật riêng không đưa vào Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức hoặc cá nhân, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm hoặc được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các thực tiễn bảo vệ thông tin của các công ty và tổ chức khác quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này sẽ thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi luôn nêu rõ ngày phát hành các thay đổi gần đây nhất và cung cấp quyền truy cập vào các phiên bản đã lưu trữ để bạn xem xét. Nếu đó là các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo dễ thấy hơn (với một số dịch vụ nhất định, bao gồm cả thông báo qua email về các thay đổi đối với Chính sách bảo mật).

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua viettelai@viettel.com.vn