Tính năng

Chuyển đổi thời gian thực, tiết kiệm chi phí, nguồn lực.

Tách giọng, nhận diện giọng nói trong hội thoại.

Nhận diện giọng nói đa vùng miền.

Hỗ trợ nhận dạng theo từ khóa.