logo Viettel Voice Note
Ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi tiếng nói thành văn bản tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam - Meeting minutes chưa bao giờ dễ dàng như thế!
logo
Linh hoạt, dễ sử dụng
Viettel Voice Note phù hợp với mọi loại meeting - Họp qua video, họp qua điện thoại hay họp trực tiếp. Hệ thống sẽ cung cấp một đoạn văn bản từ Speech-to-Text live cũng như lưu trữ những bản meeting minute cũ trong app
logo
Hỗ trợ phóng viên
Viettel Voice Note đặc biệt hỗ trợ các phóng viên tác nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong điều kiện yêu cầu đưa tin nhanh
logo
Nhận dạng giọng nói đa vùng miền
Viettel Voice Note có khả năng nhận dạng đa giọng nói, hỗ trợ người dùng tối đa từ nhiều vùng miền khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam