Voice AI - Đọc báo thông minh

06:11 | 26-11-2019

Voice AI của Viettel AI Open Platform ứng dụng trong việc đọc báo. Giờ đây đôc giả không còn phải "đọc báo" nữa, mà thay vào đó là "nghe báo" mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng.

Nguồn: Viettel AI Open Platform